מאמרים » על "חטאיה" של התנועה הציונית / חיים משגב
המאמר פורסם ב'נתיב'. לצפייה במאמר , לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  התנועה 1. טיפשים אף פעם לא היו חסרים במחננו. העם היהודי תמיד הצטיין בנביאי שקר. ד"ר מרדכי גולני הוא בוודאי מן הבולטים שבהם.


התנועה 1.pdf