מכתבים » הווארד גריף עונה לחיים משגב.
לחץ להגדלה
HOWARD GRIEF , איש יקר, בעל דיעות מוצקות בנושא זכויות העם היהודי בארץ ישראל.