מכתבים » ראש לשכת עורכי הדין מודה לחיים משגב על עבודת הדוקטוראט שנשלחה אליו ומבטיח לשמור אותה בספרייה .
לחץ להגדלה