כנסים » חיים משגב משתתף בכנס שבו מנסים הדוברים להסביר את הפסול שב"יוזמת ג'נבה".
לחץ להגדלה
איך לא מבינים מחוללי היוזמה המטופשת הזאת שבמזרח התיכון אין להסכמים ולנסיגות כל תרומה למושג "שלום". הערבים רוצים בכל ארץ ישראל - והם לעולם לא יסכימו למשהו שהוא פחות מזה. "היוזמים", בעיוורונם, פשוט עלולים להוליך את מדינת ישראל לאבדון.