מכתבים » פרופ' רון שפירא מתייחס למאמרו של חיים משגב.
לחץ להגדלה
לימים, פרופ' שפירא היה נבחר דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שבה הועסק חיים משגב במשך כמה שנים; אחר כך קיבל פרופ' שפירא את המינוי של ראש המרכז האקדמי במרכז פרס .