כנסים » מרכז מנדל למנהיגות בנגב עורך כנס לכבוד ספרם של חיים משגב ואודי לבל.
לחץ להגדלה
לצפייה במשתתפית בכנס לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ
מעריב 3 001 009


מעריב 3 001 009.jpg