מכתבים » היועץ המשפטי לממשלה קיבל את הספר "לתפור חף מפשע". הוא, כנראה, לא קרא את הספר. אחרת....
לחץ להגדלה
לצפייה במכתב, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ יועץ 1.


יועץ 1.pdf