מכתבים » ד"ר יעקב נאמן, שר המשפטים, מודה למחבר הספר "לתפור חף מפשע".
לחץ להגדלה
השר לא קרא, כנראה, את ספרו של ד"ר חיים סדובסקי שיש בו מסכת ברורה של ראיות  המצביעות, לכאורה, על חפותו של רומן זדורוב. אם יעקב נאמן,, איש ישר דרך, ללא ספק, היה מתפנה כדי לקרוא את שנאמר בספר הוא היה פשוט מתפלץ - ודורש מאנשיו הסברים.