מאמרים » עגל הזהב של מחנה השמאל / חיים משגב.
זה נכתב לפני כמה שנים -  אבל זה רלוונטי גם עתה.
לצפייה במאמר , לחץ על פרטים נוספים ואחר כך על הקובץ 'עגל הזהב'


עגל הזהב של מחנה השמאל.tiff