פסקי דין » השופט נסר אבו טהה שיחרר את מצית חדר המשגיח בישיבה
לחץ להגדלה
הרב צבי ביאלוסטוצקי מונה למפקח ביחד עם ההורים.

לעיון בהחלטה, לחץ על  'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'אספיס 1 '.


אספיס1.tiff