פסקי דין » החלטת שיחרור. השופטת נילי קוצר לא התרשמה מחומרת העבירה שיוחסה לקיבוצניקים .
לחץ להגדלה
לצפייה בהחלטה לחץ על 'פרטים נוספים' ואחרכך על הקובץ 'אהרונוביץ 1'.


אהרונוביץ1.tiff