פסקי דין » השופטת מיכל ברק נבו בגזר דין רגיש. האריכה את המאסר על תנאי של נאשם בן 70.
לצפייה בגזר הדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'מירון1'.


מירון1.tiff