מאמרים » משפט פלילי, קרימינולגיה ומשטרה, בעריכת ד"ר גרשון אוריון.
לחץ להגדלה
בקובץ הזה. שבו משתתפים במערכת פרופ' דוד ליבאי, פרופ' יובל לוי, פרופ' ליאון שלף, ד"ר מאיר טייכמן וד"ר יורם שחר, פרסם חיים משגב את מאמרו:
"הזכות להיכנס לבית כדי לערוך בו חיפוש - זכויות המתגורר בבית מול חובתה של הרשות".