מאמרים » בבית המשפט העליון....דנים ומחליטים מבלי לזמן את הצדדים לדיון פרונטאלי. מאמר ב"גלובס".
לחץ להגדלה
מאות בקשות לרשות ערעור נדחות בכל חודש ללא שהתקיים דיון בע"פ בנוכחות הצדדים. בדיון כזה יכולות להתברר שאלות שלא עלו בכתב. אבל מה, אסור לבזבז את זמנם של השופטים. הם טרודים בביטול חוקים שהכנסת קיבלה.