מאמרים » כשר אבל מסריח / חיים משגב. יגאל ארנון ורם כספי מלהטטים במערכת המשפט.
לחץ להגדלה
זה נכתב  לפני הרבה שנים. לימים, התברר עד כמה גדול הריקבון בצמרת השלטון. שר אוצר נשלח לכלא. ראש ממשלה נשלח לכלא - ותקצר היריעה מלפרט את כל השמות. בזמנו, זאת הייתה השופטת שרה סירוטה. היום, זה השופט דוד רוזן. אין ספק שהדרך עוד ארוכה - אבל האור כבר נראה.