מאמרים » מעילה באמון / חיים משגב.
לחץ להגדלה
צריך לשוב ולהזכיר מדוע נתן העם מנדט דווקא לראש הממשלה הזה. הדברים  נכתבו לפני שנים לא-מעטות -  והכול שריר ונכון גם לימים אלה.