כתבות » בית סוקולוב מאחר משפט ציבורי. מינויים פוליטיים על המדוכה. חיים משגב משמש תובע.
לחץ להגדלה
בראש הרכבה השופטים ישב השופט(בדימס) מקס צ'רנובילסקי. ישבו לצידו פרופ' עמוס שפירא ופרופ' דוד קרצמר. בין עדי התביעה היו ח"כ אברהם שוחט, לימים ש האוצר, יצחק ברמן, לימים יו"ר הכנסת ואלוף(במיל.) יצחק חופי. בין עדי ההגנה היה ח"כ יצחק