האומה, במה למחשבה לאומית » "קיר ברזל" פוסט ציוני / חיים משגב.
לחץ להגדלה
המאמר פורסם בגליון היובל למסדר ע"ש זאב  ז'בוטינסקי בשנת 2006.  לשם מה הוקמה גדר-הביטחון? למה צריך כל העולם לראות תמונות  המזכירות לו  א חומת ברלין ? היא לא מנעה, ולא תמנע, אפילו פיגוע-טרור אחד. צריך להרוס אותה כדי שהכול ידעו שארץ-ישראל לא תחולק.