האומה, במה למחשבה לאומית » שיאי שינאה בצל הסכם השלום / חיים משגב.
לחץ להגדלה
המאמר פורסם בגיליון 151, בשנת 2003, בעמ'101. המאמר מתייחס לספר של מישל מזאל, אשתו של שגריר ישראל במצרים ששמו 'אשת השגריר'.  

לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ "מישל".


מישל 1.pdf