פסקי דין » זיכוי. אסתר אשרוב, אחות ב'איכילוב', הואשמה במתן תרופה ובטיפול רשלני, שגרמו למותו של חולה.
השופטת נירה לידסקי זיכתה אותה. הערעור שהוגש לבית משפט מחוזי על הזיכוי נדחה בידי השופטים א. לוי, אשר גרוניס ואסתר חיות. כל השלושה נחתו אחר כך בבית המשפט העליון. זה בטח לא היה מקרי...לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ אסתר 1.


אסתר 1.tif