פסקי דין » יצחק רוכברגר סולק מתפקידו כראש עיריית רמת השרון. בית המשפט העליון אמר את דברו. המשך יבוא...
לחץ להגדלה
פסק הדיו, הלא-מנומק, לפי שעה, של שישה שופטים, כנגד דעתו החולקת של הנשיא, מאלף במיוחד. נימוקי הרוב ודעתו של שופט המיעוט, הנשיא אשר גרוניס, לא איחרו לבוא. לחץ 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ "לא מנומק"


לא מנומק.pdf