פסקי דין » בית הדין הצבאי לערעורים השאיר לאדם מלול את דרגות הקצונה שלו.
האלופים שי יניב, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, אילן שיף ו - יורם יאיר ראו גם להפחית בעונשו. הרשעתו תימחק בתום חמש שנים. לצפייה בפסק הדין לחץ על ''פרטים נוספים' .


מלול 2.tif