ציונות לתמיד » ציונות עכשיו: אין 'אדמות פרטיות' ביהודה ובשומרון / חיים משגב
לצפייה במאמר לחץ על 'פרטים נוספים' פורסם גם ב- y net:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4222770,00.html


 

                                             ד"ר חיים משגב

 

 

אין 'אדמות פרטיות' ביהודה ובשומרון. את השקר הזה צריך להפסיק. השטח כולו נשלט בידי הבריטים על פי כתב מנדאט שניתן להם בידי חבר הלאומים לאחר מלחמת העולם הראשונה כדי להקים בו את ביתו הלאומי של העם היהודי. כשהחליטו הבריטים לעזוב את המקום בשנת 1948 הם לא מסרו אותו באופן פורמאלי לכל ישות מדינית קיימת. הם פשוט קמו – ונטשו את המקום לכל הרוחות.

 

המדינה היהודית קמה על חלק מהשטח שממערב לירדן ואילו  חלקו האחר, זה שקיבל את השם המעוות 'הגדה המערבית',  נתפס שלא כדין בידי מדינת-הבובה שהוקמה בידי הבריטים בחלק המזרחי של הירדן. אף מדינה בעולם כולו – חוץ מפקיסטאן ובריטניה -   לא הכירה בכיבוש הירדני . לא רק בגלל שהיה מדובר באקט של השתלטות בכוח על שטח שהיה מיועד לתכלית אחרת, אלא משום שלכול היה ברור שזה שטח שנועד לשם הקמתה של המדינה היהודית. החלטת החלוקה שהייתה , היא-עצמה, לא חוקית מבראשית עברה מן העולם  מעת שהערבים דחו אותה  - והבעלות על השטח כולו, מן הים ועד לירדן, חזרה להיות של העם היהודי כפי שנקבע בכתב המנדאט הבריטי שאושרר בידי רוב מכריע של מדינות העולם באותה העת.

 

בית המשפט העליון של מדינת ישראל, כמו גם פרקליטות המדינה, מי שנשלטה במשך עשרות שנים בידי אוריינטציה שמאלנית מופקרת, אף פעם לא נתן דעתו לדילמה המשפטית שהועלתה לא אחת בידי משפטנים ידועי-שם. במקום זאת, התעסקו בקהילייה המשפטית בסוגיה המלאכותית של בנייה על קרקע שאינה שייכת למדינה. אין סוגיה כזאת. כל הקרקע שנמצאת ממערב לירדן  היא קרקע של המדינה. אף אחד מעולם לא העניק זכויות פרטיות כדין לאנשים פרטיים באזורים האלה.

 

את אותו הדבר אפשר לומר על הקרקעות שנכבשו-כביכול במהלך מלחמת העצמאות. עשרות קיבוצים ומושבים הוקמו עליהן; ויש גם לא מעט ערים שנבנו על חורבות בתיהם של תושביהן הערבים. "קרקעות כבושות" אלה נמצאות אומנם כרגע ממערב לקו הירוק – אבל אני בטוח שיימצאו לא מעט בעלים פרטיים שיכולים לטעון שיש להם בעלות על קרקע כזו או אחרת;  למשל במקום שבו בנויה כיום אוניברסיטת תל אביב. היעלה על הדעת שערכאה ברת-דעת כלשהי תדרוש את פינוי מבנה הלבנים האדומות בקמפוס התל אביבי, שבו ממוקמת הפקולטה למשפטים, בגלל שיש ערבי שיכול להציג איזו פיסת נייר מימי הטורקים המעניקה לו 'זכויות' כלשהן?  

 

ולכן, את הפארסה הזאת יש להפסיק. מדינת ישראל היא הבעלים החוקי , כנציגת העם היהודי, של כל הקרקע שממערב לירדן – ולכן מותר לה לבנות בכל השטח ללא כל הגבלה. כל תוצאה אחרת, עלולה ליצור כאוס שאין הדעת יכולה לסבול. משני עברי הקו הירוק. ושלא יעלה על דעת אלה שתומכים עכשיו בגירוש יהודים מבתיהם בבית אל, שעמותות שמאל, מאלה המקבלות כספים ממקורות עלומים בחו"ל,  לא ירצו  לראות  במה שקורה בשכונת אולפנה תקדים תקף לכל חלקי ארץ ישראל.

 

אין, כמובן, לנשל בכוח אנשים מבתיהם. אבל אם מדובר באדמות ריקות על גבעות  טרשים שוממות שרגל אדם לא דרכה עליהן מעולם  - מותר לבנות עליהן; ומי שטוען לבעלות פרטית שיתכבד ויגיש תביעה לפיצויים לבית המשפט, לא באמצעות גופים אנרכיסטיים, אלא באופן אישי.

 

ואם יבוא השלום המיוחל בעוד אלף שנים, אפשר יהיה ,אולי, למצוא פיתרון מדיני, לא משפטי, שלא יהיה מבוסס על תביעות לא-ישימות שנולדו במחשכים במסדרונות הפרקליטות המדינה בידי דמויות אפלות שקיבלו גיבוי משופטים השטופים באג'נדה פוליטית.