פסקי דין » השופט יעקב טירקל, אז יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קבע : אין קלון בהרשעות של משה פייגלין.
החלטה חכמה של שופט חכם שראה בפעולות המחאה של משה פייגלין בימי 'אוסלו' המטורפים פעולות שהצדיקו הרשעה  - אבל לא הצדיקו הטלת כתם של קלון. לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'משה פייגלין'.


משה פייגלין.tif