פסקי דין » לב רובינשטיין. שיחרור בתנאים מגבילים. גידול מריחואנה בבית.
לצפייה בהחלטה של השופטת שוש שטרית בבית משפט השלום באילת לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על  הקובץ 'לב רובינשטיין'.


לב רובינשטיין.tif