פסקי דין » ארז אפרתי. מאבטח בכיר. איבד את העשתונות - ונדון למאסר ממושך. השופט חאלד כבוב ישב בראש הרכב השופטים.
לחץ להגדלה
לצפייה בגזר הדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'ארז אפרתי'.


ארז אפרתי.tif