פסקי דין » סגן אדם מלול. נאבק על חפותו. תא"ל דורון פיילס הורה על חשיפת חוו"ד של הפצ"ר.
לצפייה בהחלטה התקדימית הנוגעת למשמעות המושג 'חומר חקירה' לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'מלול1' . הקרב לא נגמר התובעת הצבאית הראשית הגישה ערר לבית משפט עליון שנדחה על הסף בידי השופט ניל הנדל. אח"כ הוגשה גם עתירה לבג&qu


מלול1.pdf