פסקי דין » לא התאמצו יותר מדי. לאחר שלוש שנים, פס"ד דליל - ולא משכנע.
לחץ להגדלה
לצפייה בפסק הדין שחה את הבקשה לרשות ערעור של פרופ' סטיבן פלאוט, לחצו על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ סטעבן


סטיבן.pdf