פסקי דין » חופש הביטוי: מחלוקת בבית המשפט העליון; פס"ד חשוב מאין כמותו.
תשעה שופטים ישבו על המדוכה. יוסף אונגרפלד לא ויתר. לצפייה בפסק הדין בעתירה לדיון פלילי נוסף, לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ
אונגרפלד - 1. מדוע אי אפשר לטעון במשפט פלילי "אמת דיברתי" ? כלום אסור להעליב איש ציבור בכל מקרה ?


אונגרפלד - 1.pdf