האתר שלי. כל מה שמתפרסם כאן הוא על אחריותי בלבד. ראיתי לא מעט דברים מראש. הלוואי שלא הייתי צודק...הלוואי שאתבדה...
פסק דין חדש: בית המשפט העליון הורה על הדחתם לאלתר של יצחק רוכברגר ושל שמעון גפסו מתפקידיהם. סמכות מפורשת איננה בנמצא בחוק - אבל שישה שופטים (מתוך שבעה) החליטו ליישם את האקטיביזם השיפוטי שאותו הם ירשו מאהרון ברק.
בלוג אישי: אהוד ברק, נוכח נפקד, שאף פעם לא טרח להסביר את הגידול הענק בהונו, מגיח מעת לעת כדי להטיף מוסר. חבל שהאיש הכושל הזה לא יודע לשים סכר לפיו...
אולי מישהו יודע מדוע בכל יום שומעים על הריסת בתים וצריפים וקרוונים וסוכות של יהודים...ואף פעם לא שומעים על הריסת בתים שנבנו ללא היתר בידי ערבים....גנץ, אולי אתה יודע את התשובה...או שבכלל לא אכפת לך שהערבים משתלטים על אדמותינו....ולא רק ביהודה ובשומרון...
הפיאסקו במשפטו של בנימין נתניהו הולך ונהיה ברור יותר מישיבה לישיבה....כתב האישום קורס...עדי התביעה משקרים....סותרים את התיזה שבנתה פרקליטות המדינה...מעציב מאוד...מערכת מושחתת הצליחה לשנות את פני המדינה...לגרום למהפך שלטוני....
עלילת דם בהתהוות : זה מה שקורה עכשיו. קבוצה של גנרלים ועיתונאי אחד מבקשת להשתלט על על הגה השלטון - ולשם כך היא לא בוחלת באמצעים. מפיצה שקרים. מעלילה על ראש הממשלה שהוא רכש, כביכול, צוללות בגלל אינטרס כלכלי. . בדותות. עלילות. רמאות של גנרלים לא ישרים.